Problemy okolicy stawów skroniowo – żuchwowych

Odczuwasz ból zębów a badanie stomatologiczne nie wskazuje na potrzebę ich leczenia ?

Czujesz dyskomfort podczas gryzienia i żucia a ubytków w zębach brak?

Odczuwasz bóle okolicy twarzy lub szyi?

To mogą być Zaburzenia Skroniowo- żuchwowe – TMD (temporomandibulars disorders).

W swoim zakresie mogą obejmować takie objawy jak :

- ból w okolicy ucha, policzka i skroni

- ograniczenie ruchomości żuchwy

- dźwięki stawowe podczas ruchów żuchwy.

Są to objawy, które pojawiają się u 5-50% ludzi , w którymś momencie życia.

Jedną z głównych przyczyn TMD są zaburzenia mięśniowo-powięziowe, które często powstają  w wyniku mikrourazów i lokalnego niedokrwienia.

Podobnie jak podczas uprawiania konkretnej dyscypliny sportowej powtarzalne ruchy mogą prowadzić do powstania mikrourazów tak i w przypadku TMD  powtarzalne ruchy takie jak zgrzytanie zębami czy zaciskanie żuchwy może doprowadzić do powstania lokalnego napięcia znanego jako mięśniowo-powięziowy punkt spustowy czy inaczej trigger point (TrP) – punkt spustowy bólu.

Aby lepiej zrozumieć jakie struktury mogą wpływać na ból w okolicy TMD warto zwrócić uwagę, że stawem skroniowo-żuchwowym zawiadują 4 mięśnie:

- Skroniowy

- Żwacz

- Skrzydłowy boczny

- Skrzydłowy przyśrodkowy

Mięsień Skroniowy:

- największy przywodziciel żuchwy – zamykacz

- mięsień biegnie od dołu skroniowego do wyrostka dziobiastego  żuchwy

Mięsień  Żwacz:

- Najsilniejszy przywodziciel żuchwy – zamykacz

- posiada 3 warstwy  przebiegające od kości jarzmowej do zewnętrznej powierzchni kąta żuchwy

Mięsień Skrzydłowy Boczny (A) i Przyśrodkowy(B)

- Położone po wewnętrznej stronie żuchwy

 

    A. Jedyny odwodziciel( jego dolna część) - otwieracz                                               B. przywodziciel – zamykacz

Punkt spustowy (TrP)  może powstać w obszarze każdego z wyżej wymienionych mięśni.

A czym właściwie jest Punkt spustowy bólu ?

Jest na pewno miejscem nadwrażliwym na ucisk. Podczas dotyku jest bolesny - może być to ból miejscowy , promieniujący lub rzutowany ( znajdujący się w innym obszarze niż  podrażniany punkt).

Promieniowanie punktów spustowych często jest powtarzalne u różnych pacjentów czego obrazem są mapy bólu – ukazane na powyższych grafikach ( czarne punkty X to punkty spustowe , obszary czerwone to miejsca możliwego promieniowana bólu).

Trzeba jednak pamiętać, że każda osoba może prezentować własny wzorzec promieniowania bólu z danego TrP.

Na szczęście we współczesnej rehabilitacji znamy wiele technik radzenia sobie z bólem mięśniowo – powięziowym.

Autoterapia 🙂

Są rzeczy, które pacjent może wykonać sam aby zredukować ból.

Jedną z nich jest Automasaż.

Mięśnie skroniowy oraz żwacz są łatwo dostępne palpacyjnie (dotykowo).

Spróbuj poprzez ucisk palca znaleźć punkty nadwrażliwe w obszarze mięśni.

Pamiętaj, że ma to być ucisk o umiarkowanej sile (1 lub 0,5 kg) i krótkim czasie ( 2-5 sekund)

Jeżeli  podczas nacisku pojawia się znany Ci dyskomfort spróbuj w tym miejscu wykonać automasaż.

Poniżej krótki filmik instruktażowy:

 

Jeżeli :

- doskwierają Ci problemy bólowe w okolicy policzka, ucha ,skroni

- odczuwasz dyskomfort  w trakcie ruchów żuchwy (przy jedzeniu lub mówieniu)

Zapraszamy do CORE and MORE aby zaplanować działanie mające na celu zlikwidowanie bólu oraz przyczyny problemu!