Pacjent zakwalifikowany do zabiegu chirurgicznego musi być odpowiednio do niego przygotowany. Często lekarz odmawia wykonania operacji ze względu na zły stan pacjenta, który można poprawić dzięki rehabilitacji przedoperacyjnej. Do jej głównych celów należy:

  • Poprawa siły mięśniowej
  • Poprawa zakresu ruchu
  • Zmniejszenie stanu zapalnego
  • Redukcja bólu
  • Zmniejszenie obrzęku, wysięku

Wszystkie te czynniki przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka powikłań operacji, lepszych efektów rehabilitacji pooperacyjnej, a co za tym idzie – szybszego powrotu do zdrowia.