Stabilność i mobilność – koncepcja „Joint by joint”

Według teorii Graya Cooka ”joint by joint aproach” nasz organizm to łańcuch połączony przez stawy, które powinny charakteryzować się  dużą mobilnością i stabilnością  w sposób naprzemienny. Sytuacja taka jest konieczna byśmy mogli pracować w pełnym zakresie, przy jednoczesnej ochronie okolic narażonych na największe obciążenia.

Przypomnijmy sobie czym stabilność i mobilność jest.

MOBILNOŚĆ - zdolność układu nerwowo-mięśniowego do wykonania efektywnego ruchu w stawie w pełnym, bezbolesnym zakresie ruchu.

STABILNOŚĆ - aktywna kontrola mięśniowa położenia stawu, pozwalająca przenosić siły i momenty sił w połączeniu z elastycznością tkanki mięśniowej i mobilnością stawu.

W piramidzie  optymalnego przygotowania ruchowego wg  G.Cook’a z 2002r stabilność i mobilność stanowią bazę do pracy nad cechami motorycznymi i umiejętnościami technicznymi potrzebnymi do rozwijania swoich umiejętności sportowych. Są fundamentem zdrowego ruchu , który nie będzie powodował kontuzji wynikających z kompensacji.

Co w sytuacji kiedy w danym stawie dochodzi do zaburzenia dominującej funkcji ? Dochodzi do kompensacji w odcinku położonym najbliżej.

Jeżeli np.  w odcinku piersiowym dojdzie do utraty mobilności w wyniku chociażby długoletniej pracy w pozycji siedzącej nasz organizm poszuka kompensacji odcinek niżej – czyli w części lędźwiowej kręgosłupa. Konsekwencją takiej kompensacji będzie nadmiar ruchomości w odcinku lędźwiowym , która prowadzi do niestabilności . Cały ten mechanizm przyczyni się do zwiększenia ryzyka  bólu i dyskopatii .

Według koncepcji ”joint by joint aproach” :

1) Stawy lub odcinki odpowiadające za stabilność:

- staw kolanowy

- odcinek lędźwiowy

- łopatka (staw łopatkowo żebrowy)

- odcinek szyjny (dolny segment)

- staw łokciowy

2) Stawy lub odcinki odpowiadające za mobilność:

- staw skokowy górny

- staw biodrowy

- odcinek piersiowy

- staw ramienno - łopatkowy

- odcinek szyjny (górny segment)

- staw promieniowo-nadgarstkowy

Aby ciało w sposób prawidłowy przyjmowało obciążenia związane z treningiem ważne jest zachowanie równowagi mobilności i stabilności stawów.

Każde ograniczenie mobilności może powodować kompensacje co w konsekwencji prowadzi do kontuzji.

Jakie elementy należy wprowadzić co treningu aby poprawić mobilność stawów?

  • Rolowanie
  • Dynamiczne rozciąganie nakierowane na konkretne obszary ciała
  • Ćwiczenia z taśmą/ gumą – automobilizacja stawów
  • Ćwiczenia utrwalające uzyskany zakres ruchu

Oto kilka ćwiczeń poprawiających mobilność stawu skokowego oraz biodrowego:

 

 

Jeśli potrzebujesz porady w jaki sposób najlepiej stosować koncepcję "Joint by joint" w treningu - zapraszamy do kontaktu z nami!