„Zespół cieśni podbarkowej” jako przyczyna bólu stawu ramiennego

Jednym z najczęściej występujących problemów okolicy stawu ramiennego jest tzw. „zespół cieśni podbarkowej”, inaczej nazywany „konfliktem podbarkowym”. Jeśli podczas wykonywanych ćwiczeń lub czynnościach dnia codziennego zaczynasz odczuwać narastający ból i ograniczenie ruchomości w stawie ramiennym – być może zmagasz się z tą kontuzją.

ANATOMIA

Przestrzeń podbarkowa to obszar stawu ramiennego, który ograniczany jest przez struktury anatomiczne takie jak:

Od góry: wyrostek barkowy, więzadło kruczo – barkowe, wyrostek kruczy, staw barkowo – obojczykowy

Od dołu: głowa kości ramiennej, guzek większy kości ramiennej

Wewnątrz tego obszaru występuje również kilka elementów, których długotrwały i powtarzany wielokrotnie ucisk powoduje dolegliwości bólowe.

Do tych elementów zalicza się: kaletka podbarkowa, ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego, ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia (m. biceps), torebka stawu ramiennego

Podczas uniesienia kończyny górnej do góry, często ponad poziom głowy dochodzi do znacznego zmniejszenia przestrzeni podbarkowej, a w efekcie do ucisku w/w struktur. Wielokrotne powtarzanie tego typu ruchu może wytwarzać stan zapalny, degenerację ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego lub pozostałych mięśni stożka rotatorów.

PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA DOLEGLIWOŚCI:

- osłabienie mięśni zaliczających się do tzw. „stożka rotatorów” (m. nadgrzebieniowy, m. podgrzebieniowy, m. obły mniejszy i m. podłopatkowy). Ich prawidłowa praca zabezpiecza przed nadmiernym przemieszczaniem się głowy kości ramiennej ku górze co zmniejsza kompresję w przestrzeni podbarkowej

- uszkodzenie w/w mięśni na skutek długotrwałej pracy fizycznej, podczas której kończyna górna jest unoszona ponad poziom głowy

- przeciążenia treningowe w szczególności w takich sportach jak: TENIS, SIATKÓWKA, PŁYWANIE

- przeciążenie i nieprawidłowa technika wykonywania ćwiczeń na siłowni – szczególnie z wolnymi ciężarami!

- budowa wyrostka barkowego (wyróżniamy 3 typy: prosty, zakrzywiony i haczykowaty, który w największym stopniu może powodować dolegliwości)

OBJAWY:

- ból w okolicach stawu ramiennego podczas unoszenia kończyny górnej ponad poziom głowy (w stanie ostrym nawet niewielki ruch lub napięcie mięśni wywołuje dolegliwości)

- ograniczenie ruchomości stawu ramiennego (bark staje się coraz bardziej „sztywny”)

- ból nocny

- ból spoczynkowy (bez wykonywania żadnych czynności)

LECZENIE:

Istnieje wiele metod leczenia wyżej opisanego schorzenia. Wcześnie podjęte działania mające na celu poprawę stanu zdrowia dają zawsze większą szansę na szybszy powrót do sprawności. Zahamowanie procesów zapalnych w stawie ramiennym w fazie początkowej pomaga w zabezpieczeniu się przed zmianami degeneracyjnymi ścięgien lub samych brzuśców mięśni zaliczających się do tzw. „stożka rotatorów”.

W fazie ostrej należy skoncentrować się właśnie na zatrzymaniu rozwijającego się w stawie stanu zapalnego. Można to osiągnąć za pomocą zabiegów z zakresu fizykoterapii. Są to m.in.:

- krioterapia

- jonoforeza

- prądy DD

- prądy interferencyjne

- laseroterapia

- ultradźwięki

Bardzo istotnym elementem w procesie leczenia „zespołu cieśni podbarkowej” jest terapia manualna. Za pomocą technik manualnych zwiększamy zakres ruchomości w ograniczonym stawie oraz rozluźniamy tkanki miękkie, które w wyniku występujących dolegliwości mogę mieć podwyższone napięcie. Dzięki temu wrażenie „sztywności” stawu ramiennego ulega znacznemu zmniejszeniu.

Jako środek przyspieszający powrót do zdrowia stosujemy także KINESIOTAPING, czyli oddziaływanie dynamicznych plastrów powodujących odciążenie mięśni oraz zredukowanie odczuć bólowych.

Ostatnią, a najczęściej najważniejszą częścią rehabilitacji są odpowiednio dobrane ćwiczenia wzmacniające „stożek rotatorów” oraz całą obręcz barkową. Ich głównym zadaniem jest obniżanie głowy kości ramiennej w celu zmniejszenia kompresji w przestrzeni podbarkowej. Ponadto, systematyczne i prawidłowe wykonywanie indywidualnie dostosowanych ćwiczeń jest najlepszą profilaktyką przed ewentualnym nawrotem schorzenia.

W CORE and MORE prowadzimy kompleksową rehabilitację pacjentów cierpiących na „zespół cieśni podbarkowej” za pomocą wszystkich metod opisanych powyżej.

Jeśli odczuwasz dolegliwości, które zostały przedstawione w artykule lub nie możesz w pełni wykonywać czynności dnia codziennego, czy uprawiać swojego ulubionego sportu – zapraszamy na konsultację!