Kinesiotaping w pływaniu

Kinesiotaping jest stosunkowo młodą metodą terapeutyczną. Jej powstanie datuje się – według różnych źródeł – na 70. lata XX wieku. Metoda szybko zyskała popularność w środowisku rehabilitacyjnym i sportowym. Z Japonii rozpowszechniła się na kraje Azji i Stany Zjednoczone Ameryki, by w końcu dotrzeć do Europy. Od czasu zaprezentowania na XXIV Igrzyskach Olimpijskich w Seulu (1988) cieszyła się coraz większym zainteresowaniem wśród osób związanych ze sportem wyczynowym. Stosowano ją najczęściej w działaniach przyspieszających powrót sportowców – po doznanej kontuzji lub też w prewencji przed nią – do treningu i startów.

Plastry stosowane w Kinesiotapingu posiadają określone parametry, które w efekcie upodobniają je do skóry. Charakteryzują się rozciągliwością wzdłużną w zakresie 130 – 140% długości początkowej oraz brakiem rozciągliwości poprzecznej. Grubość i ciężar odzwierciedlają właściwości skóry. Plastry zbudowane są z bawełny i włókien elastycznych bez lateksu, co minimalizuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. Klej akrylowy aktywowany przez ciepło jest nałożony na plaster w sposób falisty. Naśladuje to kształt linii papilarnych i pozwala odprowadzać wilgoć. Dzięki powyższym właściwościom plastry utrzymują się na skórze od 3 do 5 dni, co wspomaga ciągłość terapii. Poprawa zauważalna jest natychmiast po aplikacji i utrzymuje się przez cały czas pozostawania jej na skórze. To pozwala terapeutom na szybką reakcję nawet w stanach ostrych, kiedy działania lecznicze są bardzo ograniczone. Razem z KT mogą być stosowane inne metody, co sprzyja wieloaspektowemu podejściu do terapii.

Oglądając relacje z największych imprez sportowych, widzimy powszechne stosowanie, na prawie wszystkich częściach ciała sportowców, aplikacji Kinesiotape. Do 2009 roku dotyczyło to również zawodów pływackich. Wraz z wprowadzeniem przez FINA – Światową Federację Pływacką (Fédération Internationale de Natation) przepisów dotyczących strojów startowych zmieniło się również podejście do używania plastrów – w tym Kinesiotapingu. Zabroniono używania ich w trakcie zawodów pływackich, mimo że brak jest jakichkolwiek naukowych doniesień potwierdzających stymulujący wpływ zastosowania metody Kinesiotaping na wyniki w pływaniu.

Kinesiotaping jest metodą terapeutyczną, która – jak zostało wcześniej wspomniane – obecna jest w wielu działaniach związanych ze sportem. Bywa wykorzystywana w terapii zaburzeń równowagi mięśniowej, urazów aparatu ruchu, zaburzeń powięziowych czy też zaburzeń przepływu krwi i limfy.

Jedną z podstawowych właściwości KT, do której odnoszą się terapeuci sportowi, jest możliwość wpływania na tonus mięśniowy. W sytuacji zwiększonego lub zmniejszonego napięcia mięśniowego można próbować – poprzez odpowiednią aplikację KT – osiągnąć optymalny tonus danej partii mięśniowej. Dzięki temu wspomóc mięśnie osłabione przez kontuzje. Sprzyja to przyśpieszeniu regeneracji w sytuacjach niepożądanych podczas cyklu treningowego. Pozwala w szybszym czasie powrócić zawodnikowi do pełnych obciążeń treningowych i startów.

Przy okazji omawiania powyższego przykładu pojawia się pytanie, czy metoda KT ma również stymulujący wpływ na mięśnie zdrowych sportowców?

Nie znaleziono prac dotyczących bezpośrednio wpływu metody KT na siłę mięśniową u pływaków. Jedyna próba odnosząca się do stosowania KT w pływaniu bada zmiany zachodzące w poszczególnych elementach treningu, na podstawie, których można odnieść się do wpływu stosowania metody na poprawę wyników pływackich. Jest to zdecydowanie za mała ilość badań, aby można było wysnuć prawidłowe wnioski dotyczące zastosowania KT w treningu pływackim

Metoda Kinesiotaping nie wpływa jednoznacznie na czasy uzyskiwane przez pływaków. Również sami pływacy nie są zgodni w swoich subiektywnych opiniach co do poprawy poszczególnych elementów pływania po zastosowaniu aplikacji.

Wniosek zatem nasuwa się sam – nawet jeśli podczas  zawodów pływackich aplikacje Kinesiotape są zakazane – są  one bardzo skutecznym elementem terapii w trakcie cyklu treningowego u pływaków dotkniętych przeciążeniami i kontuzjami.